องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder ประจำปีงบประมาณ 2567
folder ประจำปีงบประมาณ 2566
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุและแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองสวัสดิการสังคมฯ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษเอ 4 จำนวน 35 รีม ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประจำปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาบัวพัฒนา ม.11
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๖๓๘๕ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง (สำหรับซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๒ วัน ๕,๑๒๖ ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานกองช่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

folder ประจำปีงบประมาณ 2562
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 4(กรกฏาคม 2562 - กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง (สำหรับซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 3(เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
photo ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ช่วง ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162
photo ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ช่วง ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศพด ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยี่ยม ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151