องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สภา อบต.หนองแวงใต้
นายทองจันทร์ ดวงตะปะ
ประธานสภา อบต.
นางอินทิลา โสมนาม
รองประธานสภา อบต.
นายเวียงชัย นามเสนา
เลขานุการสภา อบต.
นายพัฒน์ สุพร
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายประจักษ์ มุลสุทธิ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสว่าง สอนพรม
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายธนาวุฒิ พัฒคาต
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายกล้า ไชยพรม
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายขุนแผน บุตรวงศ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายเวียงชัย นามเสนา
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายอดุลย์ ปัจฉิมมา
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายประภาส พิมพการ
ส.อบต. หมู่ที่ 11
นายบุญพิทักษ์ แก่นท้าว
ส.อบต. หมู่ที่ 12
นายเซี่ยม เสนจันตะ
ส.อบต. หมู่ที่ 13
นายระยอง แก้วกัณหา
ส.อบต. หมู่ที่ 14
นายสุภาพ ผินแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 15