องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สภา อบต.หนองแวงใต้
นายทองจันทร์ ดวงตะปะ
ประธานสภา อบต.
นางอินทิลา โสมนาม
รองประธานสภา อบต.
นายเวียงชัย นามเสนา
เลขานุการสภา อบต.
นายพัฒน์ สุพร
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายประจักษ์ มุลสุทธิ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสว่าง สอนพรม
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายธนาวุฒิ พัฒคาต
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายชุมพล บุญชัย
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายขุนแผน บุตรวงศ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายเวียงชัย นามเสนา
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายอดุลย์ ปัจฉิมมา
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายประภาส พิมพการ
ส.อบต. หมู่ที่ 11
นายบุญพิทักษ์ แก่นท้าว
ส.อบต. หมู่ที่ 12
นายเซี่ยม เสนจันตะ
ส.อบต. หมู่ที่ 13
นายระยอง แก้วกัณหา
ส.อบต. หมู่ที่ 14
นายสุภาพ ผินแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 15
นายธนทรัพย์ บุตรนา
ส.อบต. หมู่ที่ 16