องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประชสัมพันธ์ อบต. หนองแวงใต้ เปิดศูนย์ One Stop Service : OSS ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 66 เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศฯและบัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569(ปรับปรุงแก้ไข)และบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศใช้ ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบ QR โค้ด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file คำสั่งช่องทางสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ระเบียบ คคบ. ว่าด้วยการรับรองและไกล่เกลี่ย (เทศบาลและอบต.) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยแและการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เตือนภัยกลลวงมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต. หนองแวงใต้ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดชำระภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (เฉพาะ ปี2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ุกิจกรรมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวงใต้ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพบทบาทพพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เขตเลือกตั้งที่ 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7