องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์กำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การจัดกิจกรรมขายกล่องสุ่มสินค้าและตู้ขายกล่องสุ่มอัตโนมัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลผลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file งบการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง ตามหลักการ 3Rs
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ที่ใช้แล้ว
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้งตามหลักการ 3Rs
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แบบฟอร์มส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาารท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file รายงานผลการตรวจป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานผลการลดใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4