องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประจำปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๖๓๘๕ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง (สำหรับซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนตุลาคม 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๒ วัน ๕,๑๒๖ ถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานกองช่องฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจักซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็ป ขนาด ๑ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ จำนวน ๘๐ รีม ของกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเตย บ้านโพนสวาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของกองคลังฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ของกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท๘๓๑๐ สกลนคร ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ขออนุมัติใช้ราคากลางฝายน้ำล้นห้วยวังเตย บ้านโพนสว่าง ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ของสำนักปลัดฯโดยวิธิเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
1 - 20 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8