องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวคำหล้า เรืองชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายฉัตรชัย ภูมิแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน