องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 555
สัปดาห์นี้1,875
เดือนนี้13,755
ปีนี้165,060
ทั้งหมด313,614

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview29
ประชาสัมพันธ์กำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประชาสัมพันธ์การใช้สนามกีฬา อบต.หนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview39
สนามกีฬาต้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview43
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview50

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัว หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี จำนวน 2 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ จ้างรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่หนังสือเรื่อง
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
16/08/2565
17/08/2565
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กพส.
17/08/2565
17/08/2565
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
17/08/2565
17/08/2565
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ
กพส.
16/08/2565
17/08/2565
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
[บัญชีแนบท้าย]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
17/08/2565
17/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
17/08/2565
17/08/2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ