องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 1402
เดือนนี้3,949
ทั้งหมด157,307

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำเวทีประชาคมและแผนชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบรายเดือน ของงานป้องกันฯ
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซักผ้าฯ ของสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
27 ม.ค. 2566
ที่ สน 0023.5/ว1496 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดสรรศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)
27 ม.ค. 2566
ที่ สน 0023.5/ว1506 ลงวันที่ 27มกราคม 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566)
27 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว1507 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1
26 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๔๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง สำรวจความเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
26 ม.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่ใงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม)
26 ม.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ "โครงสร้างสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
25/01/2566
25/01/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
23/01/2566
25/01/2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
กค.
25/01/2566
25/01/2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
สน.คท.
24/01/2566
24/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28
[รุ่นที่ 26 - 28]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ