องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองแวงใต้ พาคนพิการเข้าร่วม งานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช [9 กุมภาพันธ์ 2567]
กองสวัดิการสังคม อบต.หนองแวงใต้ พาคนพิการเข้าร่วม งานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช [26 มกราคม 2567]
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re – X- Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนสุทธิเป็นศูนย์ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน [25 มกราคม 2567]
นายประยูร พาเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวงใต้ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองแวงวิทยา [9 มกราคม 2567]
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองแวงใต้ ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเปราะบาง ในเขตตำบลหนองแวงใต้ ลงเว็บในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 [8 ธันวาคม 2566]
การสำรวจข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุของตำบลหนองแวงใต้ [4 ธันวาคม 2566]
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองแวงใต้ ลงพื้นที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตตำบลหนองแวงใต้ ลงเว็บในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 [9 พฤศจิกายน 2566]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร : ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน [21 สิงหาคม 2566]
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 [3 สิงหาคม 2566]
วันดินโลก [25 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 34 รายการ)