องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานที่กักตัวของชุมชน [4 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่พักผู้ป่วยโควิด -19 [27 กรกฎาคม 2564]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (6 ภาพ) [4 มกราคม 2564]
โครงการจัดทำเวทีประชาคมและแผนชุมชน ปี 2563 (2 ภาพ) [19 กุมภาพันธ์ 2563]
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงใต้ (6 ภาพ) [30 กันยายน 2562]
กิจกรรมจิตอาสาฯ (5 ภาพ) [11 พฤศจิกายน 2561]
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)