องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราชันย์ สุทธิมาตร์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุขสันต์ จันคำภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิจติพงค์ บุตตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร์ แก้วมุงคุณ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายณรงค์ นามเสนา
พนักงานขับรถยนต์
นายชนาธิป ขันละ
คนงานทั่วไป