องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบรายเดือน ของงานป้องกันฯ
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดบรรจุถุง จำนวน 19 วันทำการ 16,549 ถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียน 7 แห่งแห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดบรรจุถุง จำนวน 19 วันทำการ 3,059 ถุง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซักผ้าฯ ของสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8 |
find_in_page ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดกีฬาชุดวอร์ม จำนวน 94 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
find_in_page ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมฯ จำนวน 4 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อเวชภัณฑ์กีฬาและวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดกีฬา เสื้อ กางเกง จำนวน 94 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปาหอม หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดบรรจุถุง จำนวน 22 วันทำการ 3,498 ถุง สำหรับนักเรียนศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 866 คน 22 วันทำการ 19,052 ถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียน 7 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 20 (ทั้งหมด 446 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23