องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ของสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษเอ4 จำนวน 100 รีม ของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซักผ้า จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 4 เส้น ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 6358 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างทำแผ่นพับภาษีที่ดินและส่งิปลูกสร้าง แผ่นพับภาษีป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อโคมเทียนแก้ว เทียนหอม จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดฟลูออเรนเซนต์ 36w,สตาร์ทเตอร์) ของกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง ของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน 39 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามศียร หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจำปาหอม หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะทอง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34 |
1 - 20 (ทั้งหมด 339 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17