องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2565 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
find_in_page รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file รายงานรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1