องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3