องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 66 |
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2