องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117

folder รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128