องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
พรบ. ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 85 แอมป์ ทะเบียน บท 8310 สกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง - โคกก่อง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศผู้ชนะ ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองสวัสดิการสังคมฯ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp