องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
info ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT
EIT

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร : ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน [21 สิงหาคม 2566]
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 [3 สิงหาคม 2566]
วันดินโลก [25 กรกฎาคม 2566]
โครงการจิตอาสา 18 กรกฎาคม 2566 [25 กรกฎาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบ QR โค้ด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
คำสั่งช่องทางสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ระเบียบ คคบ. ว่าด้วยการรับรองและไกล่เกลี่ย (เทศบาลและอบต.) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ สำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 5 ป้าย สำนักปลัดฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview13

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp