ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 หมู่บ้าน (ม.6,ม.7,ม.8,ม.12,ม.13 และ ม.14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง