ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง