ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ของกองคลัง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง