ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : sBIMmSmThu95204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้