ชื่อเรื่อง : การกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : vBXG3jeThu94422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้