ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ของสำนักปลัด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง