ชื่อเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลผลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.......และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : BRI4i7IFri34223.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้