องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
รายละเอียด : วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ตำบลหนองแวงใต้ อำนวยการโดยนางขนิษฐา ชูกลิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
ผู้โพส : admin