องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
info งานหน่วยตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์ม ปค.ระดับองค์กร

แบบฟอร์ม ปค.1

แบบฟอร์ม ปค. ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)

แผนการตรวจสอบ ประจำปี